कालसर्प योग शांती

राहु आणि केतु यांमध्ये एका भागात जरी इतर सर्व ग्रह असतील तर कालसर्प नामक योग समजावा. हा योग घेऊन जन्मणाऱ्या व्यक्तीला धन आणि संतती असतील तरीही ते दुःखी असतात. जन्मपत्रिकेत कालसर्प योग असलेल्या व्यक्तीस अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, ज्यातून मुक्तता व्हावी या उद्देशाने या योगाची विधिवत शांती करणे आवश्यक आहे.

कालसर्प योग मध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीमध्ये पुढीलपैकी एक प्रकार असतो :

अनंत कालसर्प योग : ज्या वेळी जन्मपत्रिकेत पहिल्या स्थानात राहु तर सातव्या स्थानात केतु ग्रह दिसून येतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये असतात तेव्हा त्यास अनंत कालसर्प योगम्हणतात.

कुलिक कालसर्प योग : जेव्हा जन्मपत्रिकेत दुसऱ्या स्थानात राहु तर आठव्या स्थानात केतु ग्रह असतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये आलेले दिसतात तेव्हा त्यास कुलिक कालसर्प योगम्हटले जाते.

वासुकी कालसर्प योग : जन्मपत्रिकेत ज्या वेळी तिसऱ्या स्थानात राहु तर नवव्या स्थानात केतु ग्रह असतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये दिसतात तेव्हा त्यास वासुकी कालसर्प योगम्हणतात.

शंखपाल कालसर्प योग : ज्या वेळी एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मपत्रिकेत चौथ्या स्थानात राहु तर दहाव्या स्थानात केतु ग्रह दिसून येतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये असतात तेव्हा त्यास शंखपाल कालसर्प योगम्हटले जाते.

पद्म कालसर्प योग : जेव्हा जन्मपत्रिकेत पाचव्या स्थानात राहु तर अकराव्या स्थानात केतु ग्रह असतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये आलेले दिसतात तेव्हा अशा योगास ज्योतिषशास्त्रात पद्म कालसर्प योगम्हटले जाते.

महापद्म कालसर्प योग : जन्मपत्रिकेत ज्या वेळी सहाव्या स्थानात राहु तर बाराव्या स्थानात केतु ग्रह असतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये दिसतात तेव्हा त्यास महापद्म कालसर्प योगम्हणतात.

तक्षक कालसर्प योग : जेव्हा जन्मपत्रिकेत सातव्या स्थानात राहु तर पहिल्या स्थानात केतु ग्रह असतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये आलेले दिसतात तेव्हा त्यास तक्षक कालसर्प योगम्हटले जाते.

कर्कोटक कालसर्प योग : ज्या वेळी एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मपत्रिकेत आठव्या स्थानात राहु तर दुसऱ्या स्थानात केतु ग्रह दिसून येतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये असतात तेव्हा अशा योगास ज्योतिषशास्त्रात कर्कोटक कालसर्प योगम्हटले जाते.

शंखचूड कालसर्प योग : जेव्हा जन्मपत्रिकेत नवव्या स्थानात राहु तर तिसऱ्या स्थानात केतु ग्रह असतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये आलेले दिसतात तेव्हा त्यास शंखचूड कालसर्प योगम्हणतात.

घातक कालसर्प योग : जन्मपत्रिकेत ज्या वेळी दहाव्या स्थानात राहु तर चौथ्या स्थानात केतु ग्रह असतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये दिसतात तेव्हा त्यास घातक कालसर्प योगम्हटले जाते.

विषधर कालसर्प योग : ज्या वेळी एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मपत्रिकेत अकराव्या स्थानात राहु तर पाचव्या स्थानात केतु ग्रह दिसून येतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये असतात तेव्हा अशा योगास ज्योतिषशास्त्रात विषधर कालसर्प योगम्हटले जाते.

शेषनाग कालसर्प योग : जेव्हा जन्मपत्रिकेत बाराव्या स्थानात राहु तर सहाव्या स्थानात केतु ग्रह असतात आणि इतर ग्रह या दोन ग्रहांच्या मध्ये आलेले दिसतात तेव्हा त्यास शेषनाग कालसर्प योगम्हटले जाते.

सामग्री यादी :
गणपती गुलाब पाणी 01 बाटली
शंख गंगाजळ 01 बाटली
घंटी अगरबत्ती 01 पुडा
हळद 50 ग्रॅम मोठ्या सुपार्‍या 200 नग
कुंकू 50 ग्रॅम बदाम 25 नग
गुलाल 50 ग्रॅम खारिक 25 नग
अभिर 50 ग्रॅम अक्रोड 25 नग
अष्टगंध 50 ग्रॅम हळकुंड 25 नग
चंदन पावडर 50 ग्रॅम खडीसाखर 100 ग्रॅम
पिवळी मोहरी 50 ग्रॅम सुके खोबरे 07 नग
शतावरी 50 ग्रॅम गुळ 100 ग्रॅम
सप्तमृत्तिका 10 ग्रॅम पंचखाद्य 200 ग्रॅम
रांगोळी 250 ग्रॅम नारळ 10 नग
गोमुत्र 01 बाटली तांदुळ 05 किलो
सुतगुंडी 01 नग गहु 02 किलो
पंचरंगी धागा 01 नग पत्रावळी 10 नग
अत्तर 01 बाटली द्रोण 25 नग
जानवी जोड 10 जोड पंचे 02 नग
गुग्गुळ 50 ग्रॅम धोतर पान 01 नग
धुप 25 ग्रॅम सोवळे 01 नग
माचिस 01 नग साडी 01 नग
कापुर 100 ग्रॅम ब्लाऊज पिस 06 नग
तेल वाती 01 नग विविध प्रकारची सुवासीक फुले 01 किलो
तुप वाती 01 नग बेल पत्र 51 नग
तिळाचे तेल 100 ग्रॅम तुळस 01 जुडी
दुर्वा 02 जुडी पाट 03 नग
फुलांचे हार 02 नग आसने 05 नग
आंब्याचे डहाळे 10 नग ताम्ह्न 10 नग
गजरे 05 नग तांब्याचे तांबे 10 नग
वेण्या 02 नग पळी 02 नग
विड्याची पाने 50 नग भांडे ( पंचपात्री ) 02 नग
फळे 10 नग स्टिलची ताटे 02 नग
केळी 12 नग सुप 01 नग
सप्तधान्य ( तुर, मुग, चणा, वाटाणा, मसुर, उडीद, ज्वारी, ) 250 ग्रॅम समई 02 नग
समिधा 500 नग निरांजन ( तेलाचे व तुपाचे ) प्रत्येकी 01 नग
बंब खोड ( इंधन / लाकडे ) 03 किलो पंचामृत 01 वाटी
गोवर्‍या ( शेणी ) 15 नग सुट्टे पैसे 50 नाणी
काळे तीळ 250 ग्रॅम पातेल 01 नग
काळे उडीद 100 ग्रॅम पेढे पाव किलो
होमपुडा 02 नग नवग्रह प्रतिमा 01 नग
गाईचे तुप 01 किलो गाईची प्रतिमा ( चांदीची गाय ) 01 नग
टोपली 01 नग कर्मानुसार मुख्यदेवता प्रतिमा
मध 01 बाटली रेती किंवा माती 01 किलो
वरीचे तांदूळ 02 किलो विटा 12 नग किंवा मध्यम होमकुंड 01 नग
गव्हाचे पिठ ½ किलो चौरंग 03 नग
यव ( जव ) 250 ग्रॅम एक वाटी तांदुळचा शिजवलेला भात

टिप :-
  • होम विटांवर करायचा असल्यास विटांची आणि रेती किंवा माती व्यवस्था यजमानांना करावी लागेल अन्यथा पॅकेज मध्ये गुरुजीन कडून होमकुंड पुरवले जाईल.
  • चौरंग, पाट, आसने, ताम्ह्न, तांब्याचे तांबे, पळी, भांडे ( पंचपात्री ), स्टिलची ताटे, वाटी चमचे, पातेल, इत्यादि वस्तूंची व्यवस्था यजमानांना करावी लागेल अन्यथा गुरुजीन कडून भाडे तत्वावर पुरवले जाईल.
  • घरातील देव, फोटो, गोडाचा शीरा किवा पेढ़े, समई, निरांजन, तेल, तूप ही व्यवस्था यजमानाने करावी.
ठिकाण आणि दक्षिणा:
गुरुजी संख्या – 2

ठिकाण दक्षिणा
डोंबिवली 6000/-
ठाणे ते दादर 6000/-
पनवेल 6000/-
नवी मुंबई 6000/-
वेस्टर्न 6000/-
टिटवाळा ते कसारा 6000/-
बदलापूर ते कर्जत 6000/-
सामग्री (गुरुजींच्या दक्षिणे व्यतिरिक्त) 2100/-

कालसर्प योग शांती

पूजा बुक करा