पंचक शांत

पंचक म्हणजे धनिष्ठा नक्षत्राचे उत्तरार्धास आरंभ करुन रेवतीच्या अंतापर्यत असणारीं साडेचार नक्षत्रें, हें होय. या पंचकांत दहनाचा निषेध आहे. म्हणून दर्भमय पुतळे करुन ते यवांचे पिठानें लिप्त करावे व पांच ऊर्णासूत्रानें त्यांस वेष्टन करुन त्यासह शवाचें दहन करावें.

पंचक नक्षत्राची शांती मृत्यू नंतर अकराव्या किंवा तेराव्या दिवस करावी.
सामुग्री आणि दक्षिणा पुरोहितांच्या सल्ल्यानुसार

पंचक शांत

विधी बुक करा